Regelverk bokning av starttid på FBGK

Anmäl dig i receptionen innan du går ut på banan!
Ankomstregistrering av bokad tid måste ske i vår reception eller på vår golfterminal senast 15 minuter innan starttiden. Har detta inte skett förlorar spelaren sin exklusiva rätt till sin starttid.

Receptionen och kansli har rätt att ändra din starttid och ”fylla på bollarna” i syfte att frigöra tider. Starttiden kan max ändras med 10 min. Meddelande om ändringen skickas på mail med text.
”Vid vissa stunder på dagen/veckan blir det extra tryck att få tag på ledig tid för spel.
Vår reception/klubb har därför möjlighet att göra ändringar av bokade tider i syfte att frigöra fler lediga tider. En ändring kan göras med max 10 min framåt i tid. ex. har du en bokning 11.10 kan receptionen ändra den till 11.20”

Varje spelare är ansvarig för sin egen ankomstregistrering. Ankomstregistrering ska ske per spelare och inte per starttid. Utebliven eller för sen ankomstregistrering likställs med för sen avbokning och avbokningsavgift som beskrivs nedan ska utgå.

”Bollrännetider# varje heltimma,  kan endast bokas samma dag max 2 timmar i förväg.

Avbokning
Du kan avboka din starttid så snart du vet att du inte kan spela, antingen på webben eller genom att ringa receptionen. Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta inför en eventuell debitering.

Spelare som inte infinner sig på inbokad starttid och inte avbokat denna senast 2 timmar före start, debiteras enligt nedan:
Gäster = Full greenfee
Medlem= Varning som efter upprepade tillfällen ger bokningsförbud.