Club 55

Club 55 är en kommitté inom Falun-Borlänge Golfklubb som fokuserar på herrar och damer 55 år och äldre. Åldersgruppen består av drygt 400 medlemmar, varav cirka 100 personer deltar i de aktiviteter som ordnas av Club 55.

Club 55 främsta syfte är att under trivsamma former anordna tävlingar och andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna.

Club 55 inbjuder alla inom åldergruppen till ett höstmöte och ett vårmöte. Verksamheten leds av en på höstmötet vald styrgrupp. Verksamheten finansieras i huvudsak genom startavgifter och sponsorer.