Aktiviteter

Vid vissa tillfällen genomförs tävlingar med gemensam start och lunch. Club 55 har också varje år en trivselträff för medlemmarna med andra aktiviteter än spel på banan.

Varje vår genomförs en golfresa med övernattning och varje höst genomförs en  golfresa  över dagen till någon eller några golfklubbar inom rimligt avstånd.

Club 55 ordnar också t.ex. regelvandringar samt kurser i hjärt-lungräddning.

Medlemmarna i Club 55 utgör en viktig resurs för moderklubben och bidrar med olika frivilliga insatser för klubbens bästa t.ex. som extra resurs för banpersonalen och på klubbens kansli.