Protokoll

Följ nedanstående länkar för att läsa protokollen.

Styrgrupp Upptaktsmöte Höstmöte
180220 styrgruppsprotokoll
171219 styrgruppsprotokoll

171212 styrgruppsprotokoll

171116 styrgruppsprotokoll

170913 styrgruppsprotokoll

170808 styrgruppsprotokoll

170516 styrgruppsprotokoll
170406 styrgruppsprotokoll
170221 styrgruppsprotokoll
161208 styrgruppsprotokoll
161018 styrgruppsprotokoll
160922 styrgruppsprotokoll
160823 styrgruppsprotokoll
160616 styrgruppsprotokoll
160419 styrgruppsprotokoll
160307 styrgruppsprotokoll
160202 styrgruppsprotokoll
151210 styrgruppsprotokoll
Protokoll_Upptaktsmote_20170406
Protokoll_Upptaktsmote_20160419
Protokoll_Upptaktsmote_20150428
Protokoll_Hostmote_20171121
Protokoll_Hostmote_20161018

Protokoll_Hostmote_20151008
Protokoll_Hostmote_20141014