Tävlingskalender 2018 och tävlingsledares uppgift

TÄVLINGSPROGRAM och TÄVLINGSLEDARE år 2018

CLUB 55 TÄVLINGSLEDARES arbetsuppgift 2018

Om byte av tävlingsledare sker, måste ni anmäla det till Jörgen Åteg, Sören Hedlund eller Bert Andersson.

Vid efteranmälan eller avbokning rörande serietävling skall alltid och endast respektive tävlingsledare kontaktas.
För respektive tävlingsledares kontaktuppgifter följ länken Tavlingsledare_2018

Styrgruppen har beslutat att fr.o.m. serietävlingen 2016-06-20 använda exacthandicap i stället för spelhandicap
som åtskiljande kriterium vid lika antal nettoslag
.