Frågor & Svar

GOLFTÄVLING – FRÅGOR OCH SVAR

Har Du aldrig spelat golftävling tidigare, eller bara vid något enstaka tillfälle? Vill Du

komma ut på golfbanan och lära känna nya människor? Här nedan hittar Du allt Du

behöver veta för att tävla i golf.

Anmälan

Fråga: Hur anmäler man sig?

Svar: Du anmäler Dig via www.golf.se Min golf eller ringer kansliet 023-31015

Fråga: Om jag får förhinder att vara med i tävlingen, hur gör jag då?

Svar: Innan anmälningstiden har gått ut för tävlingen kan Du själv gå in på

www.golf.se Min golf och avanmäla Dig. Efter det att anmälningstiden har gått ut

måste Du kontakta tävlingsledningen. I vissa fall kan det innebära att Du ändå måste

betala anmälningsavgiften för tävlingen.

Fråga: Vad kostar det att spela en tävling?

Svar: Tävlingarna har ofta en sk anmälningsavgift som tävlingsledningen har

fastställt. Tävlar Du på annan klubb (än egen) i Dalarna så betalar Du även en

tävlingsgreenfee på 200 kr.

Fråga: Hur duktig behöver jag vara för att få vara med i en tävling?

Svar: Det finns tävlingar för alla, oavsett vilken kategori Du tillhör. Ofta är det olika

hcp-klasser i varje tävling. Det framgår av villkor för tävlingen.

Lottas av klubben

Fråga: När och hur vet man om man får spela?

Svar: När anmälningstiden har gått ut lottar golfklubben (där tävlingen spelas) och en

startlista läggs ut på www.golf.se Min golf. Den anslås också på anslagstavlan. På

den listan finner Du Din starttid och med vem du spelar på den aktuella

tävlingsdagen. Oftast finns den här informationen en till två dagar före första

tävlingsdagen. I de flesta fall skickas starttiden till dig via e-mejl.

Fråga: Om jag bara kan spela antingen tidigt eller sent på en dag, hur gör jag

då?

Svar: Oftast kan tävlingsledningen ta hänsyn till sådan information. Du meddelar

detta i samband med att Du gör Din anmälan på www.golf.se Min golf. Det finns en

ruta att kryssa i. För att Du som arbetar skall kunna vara säker på att Du får sen start

kommer vi att prova att lotta från sista starttid och framåt.

Fråga: Om jag gärna vill spela tillsammans med min golfkompis, får jag det?

Svar: Nej, det är inte skäl som tävlingsledningen tar hänsyn till. Samtliga anmälda

lottas och det är slumpen som avgör vilka som spelar tillsammans. Men om Du helst

vill spela med en särskild kompis har vi tävlingar där man spelar tillsammans som ett

lag.

2

Övrigt

Fråga: Om det regnar, bryts tävlingen då?

Svar: Nej, golftävlingar spelas normalt oavsett väderförhållanden (i extrema fall kan

tävlingsledningen bryta tävlingen). Det är viktigt att du är förberedd för alla typer av

väder och att din utrustning innehåller regnskydd, varma kläder eller t ex

solskyddskräm.

Fråga: Vad är viktigt att ha med i golfbagen när man spelar en tävling?

Svar: Rätt antal klubbor (max 14 st), golfbollar, penna, greenlagare,

markeringsknapp och en regelbok. För att hålla koncentration är det viktigt att ha

med sig vatten och eventuellt frukt.

Fråga: Får jag ta med någon som går caddie?

Svar: Om det inte anges annat är det tillåtet att ha caddie.

Fråga: Hur lång tid i förväg bör jag vara på tävlingsplatsen?

Svar: Det är bra om du finns på plats ca 30-60 minuter före tävling för att hinna med

de förberedelser som krävs innan start.

Registrering

Fråga: Vad är det första jag bör göra på tävlingsdagen när jag kommer till

golfklubben?

Svar: Du bör allra först söka upp tävlingssekretariatet för att registrera att Du finns på

plats.

Fråga: Vad händer vid registreringen?

Svar: Du anmäler Dig, betalar start/anmälnings-avgiften, Ditt hcp kontrolleras och du

får kompletterande lokala regler för tävlingen.

Fråga: När får jag mitt scorekort?

Svar: Oftast delas scorekortet ut vid registreringen.

Individuell förberedelse

Fråga: Hur förbereder jag mig innan det är dags att starta i tävlingen?

Svar: När registreringen är klar kan det vara bra att värma upp, att slå några bollar

på rangen eller att putta och chippa lite. Det är mycket individuellt hur man väljer att

värma upp.

Fråga: Kan jag gå ut och provspela lite på banan?

Svar: Nej, enligt golfreglerna tillåts du inte då det är slagspel att öva golfslag på

golfbanan där tävlingen skall ske. Enbart på platser som är avsedda för övningsspel.

I matchspel är det dock tillåtet att öva på banan innan. Vid 9 hålstävling: görs

undantag från gällande regel för damernas onsdagstävlingar dvs spel på banan före

tävling är tillåtet på de 9 hål som ej ingår i tävlingen.

Fråga: Får jag gå till 18e green och pröva hur snabba greenerna är?

Svar: Nej, det är endast tillåtet enligt golfreglerna att putta på övningsgreen innan

spel i tävlingen (undantag matchspel).

3

10 min innan start

Fråga: Hur lång tid i förväg ska jag vara på första tee?

Svar: Du bör vara på första tee 10 minuter före din starttid.

Fråga: Vad händer på första tee?

Svar: Du hälsar på Dina medtävlare och på ev. starter. Ni byter scorekort med

varandra.

Fråga: Vem startar först?

Svar: Ni startar i den ordningen som anges på scorekortet (inom parentes).

Fråga: Vad ska jag tänka på angående mitt scorekort?

Svar: Du ska byta scorekort med någon annan i Din boll, det spelar ingen roll med

vem. Det är viktigt att Du skriver scoren efter varje hål och att Du stämmer av med

spelaren som du är markör för att antal slag på hålet stämmer. Du bör även skriva

Din egen score på avsedd plats för markör. Detta för att ni ska kunna kontrollera så

att scoren stämmer efter avslutat spel.

Fråga: Om jag missar starttiden, vad händer då?

Svar: Vid damtävling kan Du ringa kansliet så försöker vi placera in Dig i en senare

boll. Vid andra tävlingar gäller att om Du finns på första tee och är beredd att slå (att

all utrustning är förberedd) inom fem minuter får du spela men med 2 slags plikt. Om

du kommer senare än fem minuter är du diskvalificerad och kan inte starta i

tävlingen.

Under spelet

Fråga: Om jag behöver tillkalla domare ute på banan, hur gör jag då?

Svar: På damtävlingar gör vi så att om ni inte är överens så spela en alternativ boll –

se nedan.

Vid större tävlingar anges oftast domarens mobiltelefonnummer.I vissa tävlingar finns

funktionärer med walkie-talkies och då kan dessa tillkalla domare.

Fråga: Om domaren inte kan komma till platsen och jag har regelproblem, hur

gör jag då?

Svar: Spela en alternativ boll. Innan Du gör detta skall Du ange vilken boll Du vill

räkna såvida reglerna tillåter detta. Innan scorekortet signeras söks tävlingsledningen

upp och situationen reds ut.

Fråga: Om det börjar åska mitt i tävlingsronden, hur gör jag då?

Svar: Det är tillåtet att bryta om risk för blixtnedslag föreligger. Om tävlingsledningen

bedömer risk för åska kan de varna med att signalera över banan med en siren. Då

skall samtliga markera bollen och gå in till klubbhuset.

Efter spel

Fråga: När vi har puttat ut alla på artonde hålet, vad ska man tänka på då?

Svar: När sista bollen är puttad är det god etikett att tacka varandra för golfronden.

Därefter samlas alla i bollen på annan plats än på green för att signera scorekorten.

Denna avsedda plats kallas ibland för ”recording area”.

4

Fråga: Hur gör man när man signerar scorekort?

Svar: Du är markör åt en spelare i Din boll och Du kontrollerar så att ni är överens

om spelarens antal slag per hål. Sen kontrollerar Du med den som är markör åt Dig

att ni är överens om Dina antal slag per hål. Därefter skriver Du under på scorekortet

som Du har skrivit vid rutan ”markör” och lämnar scorekortet till spelaren. Sedan

skriver Du under Ditt scorekort vid rutan ”spelare”. Sedan lämnas de underskrivna

scorekorten in till tävlingsledningen.

Prisutdelning

Fråga: Måste jag stanna på prisutdelningen?

Svar: Det är god etikett att stanna på prisutdelningen även om man inte har något

pris att hämta. Ofta sker prisutdelningen direkt efter att sista boll har kommit in. För

damtävling gäller att vid förhinder att deltaga i prisutdelningen skall detta anmälas till

tävlingsledningen före start. Du kan vidtala någon som då kan ta ditt ev. pris.

Ingen anmälan, inget pris!

Fråga: Kan jag be någon annan ta emot mitt pris?

Svar: För våra damtävlingar gäller att Du erhåller pris om Du före start har anmält

förhinder att deltaga i prisutdelningen och att Du själv vidtalat någon att hämta priset.

Fråga: Vad ska jag säga vid ett tack-tal?

Svar: Det är god etikett att vinnaren håller ett kort tack-tal i samband med

mottagande av priset. Det är bra att då tacka banpersonal, tävlingsledning,

medtävlare och eventuella sponsorer.

Resultat

Fråga: Hur kan jag hitta resultaten från tävlingen?

Svar: Efter att tävlingen är avslutad kan man få en resultatlista på

www.golf.se Min golf och/eller på anslagstavlan.

Att spela tävling

Fråga: Varför ska jag spela en golftävling?

Svar: Det finns många skäl till att spela en tävling, framförallt är det roligt och just

tävlingsmomentet är själva nerven i spelet golf. För Din egen del så är det ett sätt att

träffa nya vänner och att utvidga Ditt sociala nätverk på vår golfklubb. Det kan vara

ett sätt att få spela en ny bana, mot en lägre greenfeeavgift., det garanterar dig en

starttid på en troligtvis attraktiv dag och du får spela en bana som är i god kondition

och preparerad för tävling. För Din golfutveckling är det ett sätt att mäta Dig själv

under press, en sätt att gå vidare till finalspel, ett sätt att pröva olika spelformer och

Du har chans att vinna pris. Att spela en golftävling sätter etik och moral på prov och

det är roligt att spela olika slags tävlingar med olika inriktningar och spelformer, lag

eller individuellt.

Och en sak till, det är inte så allvarligt som det låter att spela en

golftävling………