Viktig info gällande EGA Exakt Tävlingshandicap

Viktig info om EGA Exakt Tävlingshandicap!
Viktig info angående registrering av hcp-ronder.

För att, tas med i resultatlistan och ta emot priser i en tävling 2018 måste man ha minst fyra registrerade handicapronder under föregående år eller innevarande år (EGA Exakt Tävlingshandicap). Vid tre eller färre registrerade hcp ronder under 2017 skall nya hcp ronder registreras 2018.