Kommitté

Kontaktpersoner för respektive kommitté

Föreningsverksamhet bygger på att vi alla är med och hjälper till,  om du känner att du gärna vill vara med och bidra på något sätt kontakta då den kommittéansvarige inom det område där du finner du kan vara med och bidra.

 

Bankommitté                           Bengt Pettersén, bengtpett@gmail.com     

Marknadskommitté                 Jan Stumsner, stumsner@me.com                

Medlemskommitté                 Cattis Forsberg, cattis.forsberg@gmail.com

Tävlingskommitté                    Kjell Nyström, kjell.nystrom55@telia.com

Damkommitté                          Britta Isberg, britta.isberg@telia.com           

Herr/klubb 55                           Conny Gustafsson, conny.gustafsson@falubo.se

Juniorkommitté                       Patrick Kaemmerle, pkaemmerle@gmail.com