Kommitté

Kontaktpersoner för respektive kommitté

Föreningsverksamhet bygger på att vi alla är med och hjälper till,  om du känner att du gärna vill vara med och bidra på något sätt kontakta då den kommittéansvarige inom det område där du finner du kan vara med och bidra.


Bankommitté                           Solveig Böhn, solveig.bohn@telia.com     

Marknadskommitté                Andreas Mattson, andreas.mattsson@nkt.com  

Fastighetskommitté                Stefan Stynsberg, stefan.stynsberg@hotmail.com

Medlemskommitté                 Cattis Forsberg, cattis.forsberg@gmail.com

Tävlingskommitté                    Kjell Nyström, kjell.nystrom55@telia.com

Damkommitté                          Britta Isberg, britta.isberg@telia.com           

Seniorkommitté/Club 55       Dick Junholm, dick.junholm@telia.com

Juniorkommitté                       Patrick Kaemmerle, pkaemmerle@gmail.com 

Regel & handicap                    Bengt Pettersén, bengtpett@gmail.com