Styrelse

Vid årsmötet 11 april 2018 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för

Falun Borlänge Golfklubb.

Jan Malmberg, Ordförande jan.malmberg@skfab.se
Claes Alduren,
Andreas Mattson
Niklas Lind
Susanne Åkerlund
Solveig Böhn
Kjell Nyström
Patrick Kaemmerle,
Conny Gustafsson,
Stefan Stynsberg

 

Styrelsen för
Falun Borlänge golfklubb AB

Claes Alduren, Ordförande  claes.alduren@colligio.se
Jan Malmberg
Andreas Mattson
Niklas Lind
Solveig Böhn
Kjell Nyström
Patrick Kaemmerle
Conny Gustafsson
Stefan Stynsberg

Lennart Björling (lennart@bjorlingco.se) representerar Kansli FBGK.

Till revisorer utsågs Tom Johansson och Thomas Nielsen, KPMG
Till revisorssuppleant valdes Inger Dahle

Bolagsmän(representerar föreningen vid bolagstämma) Håkan Kelvesjö och Bo Wickberg