Styrelse

Vid årsmötet 16 november 2016 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för FBGK.

Claes Alduren, Ordförande
Bengt Pettersen, Vice ordförande
Jan Stumsner (stumsner@me.com) Sponsoransvarig
Susanne Åkerlund
Solveig Böhn
Kjell Nyström
Patrick Kaemmerle,
Conny Gustafsson,
Stefan Stynsberg
Tove Högbom  tovehogbom@hotmail.com

Lennart Björling (lennart@bjorlingco.se) representerar Kansli FBGK.

Till revisorer utsågs Tom Johansson och Thomas Nielsen, KPMG
Till revisorssuppleant valdes Inger Dahle

Bolagsmän(representerar föreningen vid bolagstämma) Håkan Kelvesjö och Bo Wickberg