Styrelse

Vid årsmötet 22 november 2017 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för FBGK.

Claes Alduren, Ordförande
Jan Malmberg
Andreas Mattson
Niklas Lind
Susanne Åkerlund
Solveig Böhn
Kjell Nyström
Patrick Kaemmerle,
Conny Gustafsson,
Stefan Stynsberg

Lennart Björling (lennart@bjorlingco.se) representerar Kansli FBGK.

Till revisorer utsågs Tom Johansson och Thomas Nielsen, KPMG
Till revisorssuppleant valdes Inger Dahle

Bolagsmän(representerar föreningen vid bolagstämma) Håkan Kelvesjö och Bo Wickberg