Styrelse

Vid höst årsmötet 14.11 2018 beslutades att följande personer är invalda i styrelsen för

Falun Borlänge Golfklubb.

Jan Malmberg, Ordförande jan.malmberg@skfab.se
Andreas Mattson
Solveig Böhn
Patrick Kaemmerle,
Conny Gustafsson,
Stefan Stynsberg
Markus Matsson
Mikael Ivarsson

 

Styrelsen för
Falun Borlänge golfklubb AB

Claes Alduren, Ordförande  claes.alduren@colligio.se
Jan Malmberg
Andreas Mattson
Solveig Böhn
Patrick Kaemmerle
Conny Gustafsson
Stefan Stynsberg

 

Thomas Nielsen, KPMG
Till revisorssuppleant valdes Inger Dahle

Bolagsmän(representerar föreningen vid bolagstämma) Håkan Kelvesjö och Bo Wickberg