Temakurser

Känner du att du behöver komma igång med träningen på allvar? Kanske känner du
att puttern känns extra besvärlig eller att drivern tjurar lite för mycket?

Under säsongens gång så kommer vi nämligen att erbjuda tematräningar för en
lagom grupp på 5-8 personer, 3 timmar, 300 kr per person/pass.

På de här passen har vi en anmälningstid, det innebär att minst fem personer
måste vara anmälda minst fyra dagar innan passet för att det ska bli av.

Om du är intresserad hör av dig på pro@fbgk.se