Kommittéarbete 2018

Vi som idag är engagerade på olika sätt i föreningen genom kommittéer, styrelse eller på annat sätt har en del nya idéer och tankar inför kommande säsong. För att genomföra och planera aktiviteter och ta vara på nya idéer behöver vi din hjälp.

Tillsammans kan vi medlemmar göra denna säsong till den bästa någonsin.

 

Vad kan och vill just Du hjälpa till med? Vill du vara aktiv i en kommitté, spela några rundor med nybörjare på klubben, vara behjälplig i tävlingsexpedition vid tävlingar eller kanske annat som dyker upp under säsong. Anmäl ditt intresse till info@fbgk.se så kan vi berätta mer. 

Vi har flera kommittéer där vi behöver fler medlemmar som engagerar sig. Här nedan följer en kort beskrivning av vad kommittéerna gör;

  • Medlem: Planera Golfensdag, medlemsaktiviteter, nybörjar aktiviteter såsom att ha någon att gå första rundorna med, ta emot frågor och förslag på aktiviteter från våra medlemmar m.m.
  • Dam: för damer i alla åldrar, planera damtävlingar, kick off och avslutning av säsong, gemensamma aktiviteter för att förbättra spelet, skapa trivsel för klubbens damer
  • Club 55:  fokus på herrar och damer 55 år och äldre, anordna tävlingar, andra aktiviteter för att stimulera och stärka golfspelet och samvaron för deltagarna
  • Junior: organisera och genomföra all ungdom/juniorverksamhet i Falun-Borlänge Golfklubb.
  • Tävling: planerar och organiserar tävlingsverksamheten/program på klubben, t.ex. golfvecka
  • Bana: planerar och organiserar olika åtgärder på och omkring banan.
  • Fastighet: ansvar för att våra fastigheter är i en god funktion och initierar förbättringsåtgärder.

 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig.