Arbetsdag med styrelsen i FBGK

Inför verksamhetsåret 2018 har styrelsen haft en arbetsdag för att lyfta fram olika frågeställningar som skall bearbetas inför och under den kommande golfsäsongen.

Ett underlag under denna arbetsdag var de medlemsundersökningar som genomförts under fjolåret. Nedan en del fakta från dessa.

  • Enkäter har skickats ut till våra medlemmar vid tre olika tillfällen till totalt ca 700 individer
  • Erhållna svar 343 st
  • Områden som hanterats är lojalitet, bana, klubbliv, restaurang, klubbhus, shop, träningsområden, service samt prisbild.

Av enkäten framgår följande styrkor:

-Varierande och intressant bana

-Personalen i reception bidrar till ett positivt klimat på klubben

-Enkelt att boka lektionstid

-Bra kvalitet på rangeområde och bollar

-Mycket vänlig och hjälpsam reception

-Serviceinriktad personal

Uppmärksammade förbättringsområden

-Socialt nätverk på klubben

-Arrangemang i verksamheten

-Avståndsmarkeringar på banan

-Önskvärt med större variationer i utbud på kiosk/restaurangen

-Kommunikation hemsida och sociala medier

Utifrån fakta har vi inom styrelsen beslutat att bland annat genomföra ett arbete med att försöka förbättra vår kommunikation med dig som medlem. I en första fas kommer en ”kommunikationsplan/strategi” arbetas fram. Därefter kommer information/utbildning att ske för att vår personal, våra entreprenörer samt kommittéer skall bli mer aktiva och se till att information blir mer tillgänglig. Viktigt i detta sammanhang är att du själv som individ ser till att du har korrekt information registrerad i www.golf.se/mingolf i annat fall riskerar du att till del gå miste om vårt informationsflöde.

En del fakta som framkommit i genomförda enkäter kommer också att hanteras särskilt med de kommittéer som berörs av dessa fakta. Detta kan beröra ex.vis avståndsmarkeringar på banan, arbetsgrupp för genomgång av hygienutrymmen samt social trivsel.

När det gäller de genomförda enkäterna så finns denna tillgänglig för dig som är intresserad via förfrågan till info@fbgk.se.