Årsmöte 14/11

Vid årsmötet 14/11 valdes Jan Malmberg som ny ordförande i Falun Borlänge golfklubb.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes t.o.m.2020.

Solveig Böhn
Patrik Kaemmerle
Marcus Mattson
Mikael Ivarsson

ny ledamot i styrelsen t.o.m. 2019 valdes
Conny Gustavsson.

Till bolagsmän för Falun Borlänge golfklubb i Falun Borlänge golfklubb AB valdes t.o.m 2019

Bo Wickberg
Håkan Kelvesjö

Till revisor t.o.m 2019 valdes Thomas Nielsén KPMG och som Revisor suppleant valdes Inger Dahlé

Vi önskar alla lycka till i sitt arbete.