Banan 11 juni

Här kommer lite vad som händer och vad som inte har hänt..

Efter en otrolig torr och solig maj månad är vi nu inne i juni och äntligen har vi fått lite nederbörd.

Som ni alla märkt har vi fått ett antal torrsprickor på banan. Att de uppstår beror på att leran i marken torkar och gräsytan spricker. När vädret blir gynnsammare kommer detta att åtgärdas.

På hål 6 har vi problem med en vattenventil som inte stänger, vilket leder till en del läckage. Det kommer att åtgärdas så snart vi kan. Vi måste avvakta tills vi ser att vi kan stänga av bevattningssystemet. Under den torrperiod vi haft beslutade vi att systemet måste vara igång.

Även om värmen är bra så försvåras arbetet med banan när vi inte får regn. Återkommande arbeten såsom gödsling, vertikalskärning av fairway plus en del andra underhållsarbeten för grönytor har fått stått tillbaka. Dessa arbeten kräver nederbörd för att utföras med gott resultat. Så snart vädret blir gynnsammare kommer dessa arbeten igång på nytt.

Teeskyltar är på väg och produceras inom kort. Så fort de är klara kommer de ut på plats.