Banarbete i träden

25 Fågelholkar har de tillverkat och satt upp. Både vi och fåglarna är tacksamma för det.