Beslut vid extra årsmöte i Falun Borlänge Golfklubb 2017-10-25

Under mötet föredrog styrelsen ärendet om ett ev. framtida förvärv av Samuelsdal Golf AB.
Det var ett mycket välbesökt årsmöte där mer än 200 personer representerades.

Den beslutspunkt som föredrogs var nedanstående:

  • Ja eller Nej att stå bakom styrelsens bud – majoritetsbeslut
  • Bidrag om 1 400 kr per fullvärdig medlem ( 564 )
  • Gäller ej medlem under 30 år, studenter eller nybörjare
  • Sittande styrelse i FBGK AB mandat att slutföra samtal med SGAB samt att efter beslut i SGAB upprätta köpehandlingar och slutföra extern finansiering enligt förslag

Resultat i omröstningen blev nedanstående:

Ja röster – 139 st

Nej- röster – 74 st

Avstår – 3 st

 

Efter detta beslut fortsätter nu samtalen med Samuelsdal Golf AB om ett fullföljande av ett förvärv.

Styrelsen

Falun Borlänge Golfklubb