Delta i vår medlemsundersökning

I samverkan med Svenska Golfförbundet och Player 1st, (Svenska Golfförbundets samarbetspartners för medlemsundersökningar) genomför vi nu en medlemsundersökning.
Medlemsundersökningen kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda. Första medlemsundersökningen skickas ut den 31.e maj och övriga två i slutet av juli och mitten av september. I medlemsundersökningen ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, klubbledning med mera.

Medlemsundersökningen är en viktig del i klubbens verksamhet för att skapa ett långsiktigt utvecklings-och förbättringsarbetet på klubben från ”antagande till fakta”!

Vi uppskattar mycket att du besvarar dessa frågor.

Välkomna att delta i klubbens utvecklingsresa.

//

Styrelsen

undersök bild