Felaktigt utskick om utträde

Bifogad information har givits av Svenska golfförbundet mot bakgrund av felaktigt utskick till medlemmar som har lämnat klubben.

———————————————————————————————–

Idag har golfklubbarna fått följande information från Svenska golfförbundet:

Angående Players1st utskick

  • Utdrag ur det informationsbrev som SGF har skickat idag till golfklubbarna.

”Klubbens passiva medlemmar har fått brev om att de inte är medlemmar. Jag tar fullt ansvar för det genomförda utskicket.
Jag har misslyckats med att informera alla klubbledare om att Exit-undersökningen i Players1st skulle rullas ut den här veckan. Det är ett uppenbart fel och något som förtjänar mycket kritik för.

Utskicket har gått till två stora grupper i Golfsverige:

1. Alla som var aktiva medlemmar i en klubb/bolag 15 oktober 2016 men inte den 15 september 2017. Tyvärr ryms övergångar från Aktiv till Passiv i den här gruppen. Det är något vi får se över till kommande år.

2. Alla som har lämnat en klubb de var aktiva medlemmar i den 15 oktober 2016 för att vara aktiva medlemmar i annan eller färre antal klubbar per den 15 september 2017. I den här gruppen ryms säkert människor som inte förstått bytet eller inte läser förklaringarna i följebrevet.”

Mvh/Bo Bengtsson

SGF