Frågor och Svar, uppdatering 5

Fråga/Kommentar :
I alla projekt och upphandlingar finns det risker. Att inte våga presentera dem på ett trovärdigt sätt för medlemmarna är beklagligt.

Svar:
En viktig komponent i vårt arbete har varit att vi ser samarbete mellan klubbar som ett måste i vår region. Vi i FBGK ser en stor risk med de ekonomiska ramar som vi har för att överleva på sikt. Det behövs förstärkning av medlemsintäkter och samtidigt trimma våra kostnader inom t.ex. bana och administration, vid ett samgående finns synergier som bidrar till att uppnå detta.

Vi lever ständigt med risker, en golfklubb har mängd risker som kan uppkomma under en säsong och som inte har förutsetts. T.ex. en maskin kan gå sönder, då står vi under stora ekonomiska beslut som inte är planerade men som påverkar vår ekonomi. Andra risker är att vädret inte är till fördel för golf och det påverkar hela klubben, bana, shop och restaurang.

I arbetet med ett eventuellt köp ser vi inte några andra risker utöver ovan nämnda. Vi har därför valt att inte spekulera i att medlemmar lämnar klubben, att maskiner går sönder eller att det kan bli en regnig sommar, utan fokus har varit på att ha en så gedigen ekonomiska genomgång av Samuelsdals AB:s räkenskaper som möjligt.

Vid genomgång av dessa räkenskaperna har vi sett saker som kan bedömas som risker men som vi tar höjd för i en överenskommelse kring försäljningsvärdet. I detta analysarbete har vi haft extern experthjälp.

Till det extra årsmötet som styrelsen kallar till är avsikten att klargöra alla de ekonomiska förutsättningarna som ett köp av Samuelsdals AB innebär. Ett underlag med ekonomisk fakta kommer att skickas till alla medlemmarna inför det extra årsmötet.