Fullmakt vid extra årsmöte för FBGK 2017-10-25

Tanken med en fullmakt är att jag som medlem kan företräda en annan medlem som ej kan närvara vid ett årsmöte. Medlem som röstar på plats ska kunna rösta på det alternativ som anses bäst och ska inte vara bunden till ett på förhand beslut från en fullmaktsgivare.

Eftersom handlingar för det extra årsmötet i de närmaste dagarna kommer att skickas ut till samtliga medlemmar är det av stor vikt att även den icke närvarande medlemmen har en god insikt i vad röstningen innebär.

Innehållet i förvärvet och de utskickade handlingarna kommer också att förklaras på extra årsstämman innan röstning sker.

Fullmakten finns hemsidan www.fbgk,se vid rubriken Medlem/ blanketter/information http://aspebodagolf.com/medlem/blankette/