Hål 13

Första delen nästan klar. Gruset kommer att tas bort och allt blir fairway.