Hålflaggor

Nästa säsong införs återigen de färgade flaggorna på greenerna.

Ett flertal medlemmar har under säsongen påtalat saknad av dessa då man anser att det underlättar spelet och avståndbedömningen vid inspel mot greenerna. Bankommittén tar tacksamt emot dessa synpunkter.

Arbete med utvecklingsfrågor görs ideellt av några få medlemmar och klubben önskar gärna att fler engagerar sig i våra kommittèr i syfte att underlätta arbetet. Det finns många intressant utvecklingsprojekt som klubben har i sin”bank” av framtidfrågor. Hör av dig till klubben/kansliet om du vill vara med och utveckla verksamheten.