Han tar över ordförandeklubban

Vi tar pulsen på Jan Malmberg

Det är en i många avseenden rutinerad ledare som nu har har tagit över som ordförande i Falun Borlänge Golfklubb. Under vintern meddelade Claes Aldurén att han ville lämna posten som ordförande, men var beredd att stanna kvar i styrelsen. Nu har Aldurén ersatts av Jan Malmberg. I en intervju tar vi pulsen på klubbens nye ledare och ställer frågor om hur han själv är som golfare, hans syn på Pay and play, samgående med Samuelsdal och en alltmer tryggad ekonomi på sikt.

 

 • Vad var det som gjorde att du tackade ja till att ta över ordförandeklubban?

 

 • Jag kan bidra med erfarenhet, dels från föreningsarbetet och dels från att leda en verksamhet tillsammans med ideella krafter. Jag ser också uppdelningen av ordförandeskapet mellan föreningen och driftbolaget som en möjlighet att få än större fokus på medlemsvård och medlemsutveckling

 

 • Vad vill du uträtta som ordförande i Falun Borlänge Golfklubb?

 

 • Trygga föreningens ekonomi och därmed indirekt bolagets verksamhet så vi får en stabil bas för att utveckla vår anläggning avseende helhetsupplevelsen från ett besök.

 

 • Vad tycker du är det bästa med vår klubb?

 

 • Banans karaktär samt de kvaliteter som shop/kansli och restaurang erbjuder.

 

 • Vad ser du för områden som klubben bör arbeta med att utveckla framöver?

 

 • Öka den totala upplevelsen av ett besök på Aspeboda, från det att man stiger ur bilen till dess att man sitter där för återfärd hem

 

 • Vad tror du det är som krävs för att få fler medlemmar till klubben?

 

 • Ett bra första mottagande och att vi alla sedan är inkluderande till de som vi möter på vår anläggning

 

 • Tycker du att FBGK borde bli en Pay & play-bana, som exempelvis Samuelsdal?

 

 • Det gröna kortet är en garanti för att alla som besöker en bana har de grundläggande färdigheter som bidrar till en golfupplevelse. Om vi skulle ha Pay and play så bör det vara öppet för grönakort-innehavare. För att introducera nya golfare kan det övervägas någon form av prova-på-aktivitet där klubbmedlemmar medverkar. Frågan om Pay and play eller ej måste till syvende och sist ställas till medlemmarna.

 

 • Vill du fortsätta att jobba för ett samgående med Samuelsdals golfklubb trots att det blev ett nej från den klubben i höstas?

 

 • Vi är öppna för fortsatta diskussioner men initiativet bör komma från Samuelsdal. Vi har gjort vår del av arbetet för ett samgående men båda parter behöver bjuda upp ”till dans”.

 

 • Hur är du som golfare?

 

 • Humörspelare som kan få till det någon gång per år, men annars sliter jag mest på ruffen.

 

 • Vilket är ditt favorithål på banan i Aspeboda?

 

 • Klar etta är hål 1 med sina väl avvägda utmaningar.

 

 • Vilket är ditt bästa golfminne?

 

 • En skön augustidag på Aspeboda med nytt klart sänkt hcp. Jag gick runt banan på samma boll och skramlade ihop 34 poäng. Väder och golf i perfekt harmoni

 

 • Vad tror du om den kommande säsongen för FBGK?

 

 • Vi startar lite senare än tidigare å Förra söndagen var det rejält med vatten på banan längs bäcken, men med ideella krafter och banmedarbetare under Tommy Franssons ledning kan vi se fram mot golfsäsongen. Vi har dessutom stabilitet på kansli, shop, PRO och restaurang vilket borgar för kvalitet.

 

Reporter: Niklas Lindh

mail: info@niklaslindh.com

 

 

FAKTARUTA:

Namn: Jan Malmberg

Ålder: 65

Bor: Falun, Slätta

Familj: gift med Irene och vi har två gemensamma barn – Hanna och Henrik

Golf-handikapp:19,5

År som medlem i FBGK: 10