Hur klipper vi vår bana?

Hej Anders Holm och övriga som funderar på hur vi klipper och underhåller vår bana.

img_0326.jpg

 

 

 

Klippning

Vi har startförbud varje morgon mellan klockan 06.00-07.00 och då är planen att klippa från hål 1 och framåt och på så sätt hinna undan med maskinerna så att medlemmar och gäster med start från kl.07.00 ska få en nyklippt och fin bana. Att klippa alla fairways tar ca 8 timmar om det är fritt och inte något spel på banan.

Ibland påverkas vi av händelser som är svåra att påverka, t.ex. att maskiner går sönder eller att personal blir sjuk och då blir vi tvungna att klippa medan spel pågår. Vår lösning vid dessa tillfällen är att klippa ”ikapp” med minsta möjliga störning för spelaren.
Om vi skulle klippa baklänges dvs. starta vid hål 18 blir resultatet att vi med greenklipparen i bästa fall hinner fram till 1:an runt 10-tiden och med övriga maskiner långt senare. På detta sätt skulle vi möta spelarna som gör att vi får stanna upp med klippningen varje gång vi möter en spelare och resultatet blir då att vi inte hinner runt banan en normal arbetsdag.

Det finns dock ett undantag, det är när klipper ruffen. Då måste vi ”hoppa runt” för annars blir för mycket stillestånd. När banan är tom (på morgonen) klipper vi hål 1-3 och när sedan spelarna kommer hoppar vi till 10-12 osv. När det sedan är fullt på banan får vi leta luckor att klippa i. Att klippa ruffen när det finns spelare på banan är väldigt besvärligt eftersom spridningen på bollarna ofta är stor och de är svåra att se i ruffen när man klipper. Kör vi på en boll är den förstörd.
Det tar ca 20 timmar att klippa all ruff som vi behöver göra 2 gånger i veckan.

 

Bunkrar,

Vi har samma typ av sand i alla bunkrar men dräneringen fungerar inte lika bra i alla. Det innebär att när det blir vatten stående i bunkern blir sanden mera kompakt. Vi har detta under bearbetning men det tar tid innan vi har löst alla bunkrar på ett tillfredsställande sätt.

Klipprester

Vi tömmer gräset 20-30 gånger när vi klipper vår tees och då tvingas vi tyvärr lägga klipprester i närheten av tee.  Vi ska däremot försöka bli bättre på att slänga klippresterna på lämpligare ställen.

 

Bästa golfhälsningar

Tommy Franzon

Greenkeeper