Information från banansvarig – banan öppnar på söndag!

Information från banansvarig.

På söndag kl 07.00 öppnar banan, efter att ha följt alla vädersajter så ska regnet upphöra på lördag eftermiddag.
Det är inte lätt att vara banansvarig vid dessa väderlägen, om vädersajterna kunde vara mer samspelta så hade jag kunnat lämna tydligare information till alla medlemmar som ringer och undrar när banan öppnar för man vill komma ut och spela golf igen.

Vi har inte kunnat klippa varken fairway eller ruff under veckan så ha det i åtanke när ni spelar. Bunkrarna har stora rinnskador vi krattar alla vi kan men många får vi vänta med till på måndag. Nästa vecka ska solen skina och +20 på termometern då glömmer vi det som varit.

 Hälsningar från
Tommy