Information om banan

Varför är det bara vita flaggor på green?

Det har pratats om det men tyvärr blev den informationen bortglömt i det senaste nyhetsbrevet.

Diskussionen inför beslutet handlade om

att de flesta av våra greener är små och att större yta önskas för att kunna göra fler alternativa flaggplaceringar

att inte nog med att greenerna är små utan vi kan inte nyttja hela ytan på somliga delar av greenerna då det i så fall i princip blir omöjligt att få bollen i hål. Det begränsar alltså ytan att placera hålen på ytterligare.

att vi kompenserar genom att komplettera med vippor på fairway på 200, 150, 100 samt 50m och tar bort plattorna i marken. Det gör att det är enklare att se var mitten är på fairway samt att man enklare kan få en uppskattning till centrum av greenen, oavsett var man står, på fairway eller i ruffkant. För har man en greenträff i centrum av greenen så har man som längst en putt på ca 20m.

Dessutom

att slippa byta flaggor när man hålar om, är en tidsbesparande åtgärd, dessutom får vi större frihet och inte behöva vara styrd var på greenen vi sätter hålflaggan, små men viktiga vinster.

Varför flyttning av tee 56 på hål 3?

Det har länge diskuterats om att kunna skapa längre hål. Vi tänkte då varför inte göra ett försök med att flytta tillbaka 56:an på hål 3. Detta berör alltså inte damerna direkt men det har kommit fram att ett annat problem dykt upp. Säkerhet för de som inte spelar ut från 56 utan 52/46/42. Vi tänker nu placera skylt, bolltvätt och bänk bakom skydd till höger om tee men 10 meter framför 56:ans tee. Säkerhet är viktigt för oss

Vid förändringar ställer sig många frågan varför? Vi vill kalla förändring lika med utveckling, att tillgodose en kategori golfare. Vi har svårt tillgodose alla önskemål samtidigt.

Vi är mottagliga för synpunkter men glöm inte att vi som arbetar med utvecklingsfrågor är ideell arbetande. Klubben ser gärna fler som engagerar sig.