Inget samgående med Samuelsdals GK

Inget samgående med Samuelsdals GK

– Hoppet om en affär lever dock vidare

Det står nu klart att det inte blir något samgående mellan Falun Borlänge GK och Samuelsdals GK under 2018.

 

  • Vår styrelse har fattat beslut om att ej gå vidare med en affär under kommande år då parterna står alltför långt ifrån varandra när det gäller prisuppfattningen, säger Claes Aldurén, ordförande i Falun Borlänge GK

 

FBGK har därför meddelat styrelsen för SGAB, Samuelsdals Golf AB, att budet dras tillbaka och att klubben istället fokuserar helt på sin egen verksamhet i Aspeboda under kommande säsong.

 

Det var för drygt ett år sedan som en dialog mellan parterna inleddes med ambitionen att ett samgående skulle kunna bli aktuellt genom ett förvärv av SGAB. Samtalen fortsatte under våren 2017 och resulterade i ett så kallat ”letter of intent” under maj månad.

 

Därefter genomfördes en mängd analyser för att tydliggöra vad ett samgående skulle innebära i praktiken och hur en affär skulle kunna bli verklighet. Det ledde till att styrelsen för FBGK den 12 oktober förde fram ett bud till SGAB om 2 072 000 kronor för ett förvärv.

 

– En stor vikt lades på att det skulle finna en både ekonomisk och organisatorisk stabilitet efter att en eventuell affär kom till stånd, berättar Claes Aldurén.

 

Efter det att budet framförts hölls ett extra årsmöte inom FBGK den 25 oktober där medlemmarna med stor majoritet röstade för ett förvärv. Medlemmarna ställde sig också bakom  ett ekonomiskt ”bidrag” från samtliga fullvärdiga medlemmar om 1 400 kr. Detta skulle  bidra till att skapa ett eget kapital som komplement till extern finansiering, för att kunna genomföra förvärvet.

 

Några veckor senare – fredagen den 17 november kom dock beskedet att aktieägarmötet inom SGAB beslutat att rösta nej till en försäljning till framfört bud från FBGK. En övervägande majoritet av aktieägarna inom SGAB var enligt uppgift positiva till en försäljning, men det räckte inte för att en affär skulle kunna bli verklighet.

 

Även om det inte blir någon affär under det kommande året så är styrelsen inom FBGK övertygad om att en sammanslagning av verksamheterna är nödvändig i framtiden för att trygga en stabil utveckling av golfverksamheten inom FalunBorlänge-regionen.

 

  • Ja så ser vi det. Och vår bild är att den uppfattningen delas av styrelsen inom SGAB, hävdar Claes Aldurén.
  • Blir det nya samtal mellan parterna för att få till en affär under 2019 istället?
  • Min personliga uppfattning är att en sammanslagning av våra verksamheter på sikt är nödvändig för ett positiv utveckling av golfen i vår region varför jag tror att samtal sannolikt kommer att fortlöpa på något vis under 2018.

 

Den extra debitering om 1400 kronor för varje fullvärdig medlem inom FBGK kommer nu inte att bli av.