Medlem 80 år och äldre

Att golf är bra för vår hälsa finns många goda exempel på..

Årsmötet i Falun Borlänge golfklubb har därför beslutat att medlemmar som är 80 år och som varit medlemmar i klubben under minst 10 år befrias från spelavgift.

En ny medlemsform för denna grupp införs och ger medlemmen fullvärdigt medlemskap med rätt till t.ex. Dalagreenfee i de klubbar som medverkar i samarbetet.

Medlemsavgift 600:- erläggs endast för ”Senior 80”