Medlem och spelaravgifter för 2019

Vid årsmötet 14 november beslutade årsmötet att oförändrade avgifter ska gälla för 2019

Medlemskategori                                                 Spelavgift                                 Medlemsavgift
Senior Fullvärdig medlem med spelrätt                 4650                                       600
Fullvärdig medlem med revers                                 5050                                        600
Fullvärdig medlem utan revers eller spelrätt        6050                                        600
Vardagsmedlem med revers/spelrätt.                    4000                                        600
Vardagsmedlem utan revers eller spelrätt             5100                                         600
Senior80
(80 år och äldre samt medlem under minst 10 år,  0                                           600
Junior Ålder 17-21 år född 97-01                              1600                                       600
Ålder 13-16 år född 02-05                                          650                                         600
Knatte född 2006 eller senare                                   100                                         600
Studerande heltidsstudier som styrks med intyg  2150                                       600
Under 30 Medlemmar under 30 år                          3150                                       600
Greenfeemedlem, två fria rundor, därefter
Dalagreenfee vid ytterligare spel                              1850                                       600
Familjemedlemskap
2 vuxna plus valfritt antal barn under 21 år          12700
Gemensamt boende gäller
Nybörjarmedlem Intromedlemskap för nybörjare under utbildning,
dvs HCP 36+ och max 2 säsonger                            2050
Passiv medlem Vilande medlemskap                         0                                           600

Faktureringsperioder
Medlemsavgift – förfallodag 31 december 2018
Spelavgift – förfallodag 31 januari 2019
Möjlighet betala via autogiro för spelavgift
Påminnelse på obetalda avgifter skickas ut efter förfallodag.
Kontakt med medlemmar som ej betalt
Regler för betalning skickas med fakturering för medlemsavgiften