Ny kanslisamordnare

Ny kanslisamordnare

Styrelsen har under en period arbetat för att hitta en lösning gällande kansliverksamheten på Falun Borlänge Golfklubb. En del i arbetet har varit att ta fram arbetsbeskrivning och vilka förväntningar vi har på en framtida kanslisamordnare.
Ett av målen med denna tjänst är att skapa en ännu bättre dialog mellan olika funktioner på klubben, så som shop, restaurang och medlem.
Från styrelsen håll är det viktigt att ha en person som är ansiktet utåt och kan leda många viktiga frågor och som brinner för att klubben ständigt ska utvecklas.

Vår nya kanslisamordnare heter Lennart Björling och är bosatt i Falun.
Lennart har erfarenhet både från föreningslivet och arbetslivet i en rad olika poster. Lennart har ett stort engagemang och kommer med sina erfarenheter bidra med mycket till klubben.
Styrelsen och Lennart håller nu på att ta fram ett schema/tidsplanering för när Lennart ska vara på plats ute på klubben och vilka frågor som är mest prioriterad att börja arbeta med.  Lennart börjar sin tjänst som kanslisamordnare 1 april. På hemsidan kommer det läggas ut information vilka dagar/tider Lennart kommer vara på klubben.

Inom kort kommer vi att kalla våra samordnare/ordförande för kommittéer till en genomgång med Lennart för att tydliggöra roller och ansvar då Lennarts tidsinsats under sommaren kommer att vara ungefär motsvarande en ”halvtidstjänst”. Förväntansnivån på Lennart måste vara rimlig utifrån den tid han kommer att vara på plats.

Vi kommer även att ha en genomgång med våra entreprenörer samt Nordrev som sköter vår ekonomihantering i motsvarande frågor.
  

Vi vill passa på att hälsa Lennart välkommen till klubben och när snön har smällt och rangen öppnar får vi möjlighet att träffa honom ute på klubben.

Hälsningar
tyrelsen Falun Borlänge GK