Öppnar Range till helgen. 2 April

Som ni kanske sett på denna sida och på Facebook så pågår ett arbete med att iordningställa nya utslagsplatser på vår range.
Detta arbete kommer att pågå under innevarande vecka och nästa vecka. Vädret ser dock ut att bli bra till helgen varför vi kommer att iordningställa provisoriska utslagsplatser under tiden som vi löpande iordningställer de nya.
Välkommen att prova på din golfsving till helgen. Ni som har hinkar kvar på era rangekort kan nyttja dem samtidigt som betalning med kort är möjligt från lördag morgon. Vi kommer också se till att vi har bemanning på plats del av helgen så att du kan fylla på eller köpa rangekort inför säsongen. Info om bemanningstider kommer att framgå på hemsida fredag kväll.

PS: man kan köpa rangekort mellan 10-12 på lördag