Parkering

Under perioden 1/7 – 15/8 är parkering närmast hål 9 och vid övningsområdet främst avsedd för parkering av husbilar och husvagnar, detta för att underlätta så mycket som möjligt för våra besökare med husbilar  och husvagnar i syfte att de kan parkera sin fordon på ett vettigt sätt.
Personbilar parkeras i området kring dammen.

Under golfveckan 11/7 – 1677 vill vi gärna uppmana så många som möjligt att försöka samåka,  då når vi flera syften, -bättre plats på parkeringen och vår kära miljö.