Rangen påbörjat arbete.

För att få rangen lite längre tar vi bort många och stora stenar. Det blir också ett nytt högre nät.