Vad händer på banan !

Utöver dressning av greener på onsdag den 21/6 är det normalt underhåll på banan.

Efter midsommar behöver klubben din hjälp, på onsdag kväll, 28/6  då vi ska lägga igen det dike som löper över 1:an. 2:an och 3:an.
Matjord kommer att köras ut och arbetet som skall utföras blir då att fylla ut diken i ruffen med medjord och stödså,
På spelfältet skall banpersonalen torva av befintligt gräs och vi fyller med matjord och återlägger torven så det blir spelbart så snabbt som möjligt.

Vi behöver din hjälp för att få så bra bana som möjligt!
Ni som vill vara med skicka en anmälan till info@fbgk.se så vi kan planera arbete så bra som möjligt.
Ju fler vi är desto snabbare blir vi klara.

Vi träffas vid 1:ans tee vid 17.30 för information och arbetsfördelning.
Efter arbetet bjuder klubben på smörgås/kaffe/dryck.
Ta gärna med dig kratta/skyffel

Väl mött den 28/6.