Vad sker på banan ?

Även om golfsäsongen nästan är över stannar inte arbetet upp med skötseln av banan.
Under höst, vinter och vår sker det kontinuerligt arbete för att underhålla och förbättra banan.

Vi kommer löpande informera dig vad som är på gång här på hemsidan och  på facebook.
Om du har frågor vad som händer hör gärna av dig på  mail info@fbgk.se.

 

UPPRUSTNINGSAKTIVITETER

Aktivitet Status Prognos-Klart  Kommentar
Renovering tee 12 Påbörjat oktober 2016 Våren 2017
Renovering tee 14 Påbörjat oktober 2016 Våren 2017
Slyrensning hål 17 Våren 2017 Sker i omgångar
Nät bakom rangen Underarbete påbörjat Våren 2017 Ca 100 meter. Skydd mot 17:e hålet och uppsamling av bollar
Utglesning träd/sly dungen mellan hål 12-13-16 Klart september 2016 Höst 2016
Avståndsmarkering 100-150-200 på fairway Våren 2017 Vilken typ diskuteras
Dragning av el i klubbhus Våren 2017 Nedre delen av huset. ”Skräprum”
Toaletter ute vid klubbhusområdet justeras Våren 2017
Ny torvodling vid hål 13-14 Påbörjat oktober 2016 Tillväxten under 2017
Lägg igen diket vid hål 13 (från dammen) Påbörjat oktober 2016 Våren 2017 Återstår gräsodling
Nytt avrinningsrör dammen hål 13 Klart oktober 2016 Oktober 2016 Upprättstående rör
Dikning utmed hål 13 och 14 2017 I samband med ”Nilssons arbete”
Trädplanteringar Löpande Enligt trädplan
Flytt av bro vid hål 3 Hösten 2016
Bunker på hål 13 läggs igen Våren 2017 Mittersta bunkern till höger
Målområde på rangen Våren 2017 Kopia av 17:e green