Välkomna !

Vid höstårsmötet i Falun Borlänge golfklubb 22/11 valdes ordförande och nya ledamöter i styrelsen.

Ordförande Claes Alduren

Nyval  2 år
Andreas Mattson
Jan Malmberg
Stefan Stynsberg

Nyval 1 år
Niklas Lindh
Conny Gustavsson

Vi hälsar samtliga välkomna till nya spännande uppgifter.

——————————————————————————

Vi passar samtidigt på att tacka de avgående ledamöterna för deras insatser under flera år.

Jan Stumsner
Tove Högbom
Bengt Petersen